Elevhäloteam

På vår skola arbetar vi i ett team och samverkar kring frågor som rör elever som behöver extra stöd i skolan. Arbetet syftar både till att vara förebyggande, direkt åtgärdande samt planerande av olika insatser.

Elevhälsan består av rektor, kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog och speciallärare. Vi arbetar direkt tillsammans med eleverna och erbjuder stöd och hjälp utifrån elevens behov, men också med handledning till skolans lärare och arbetslag.

Vi utgår från en grundsyn som sätter eleven i centrum och anser att varje människa har en egen inneboende kraft och vilja att lära och utvecklas. Vårt mål är att alla elever på skolan känner sig trygga och får lyckas i sitt lärande efter sina behov och förutsättningar.

 

Vårt arbete kan till exempel bestå av:

•Rådgivning i psykosociala, medicinska, studieekonomiska och pedagogiska frågor
•Hälsosamtal
•Pedagogisk handledning
•Stöd-, kris- och motivationssamtal
•Specialpedagogisk kartläggning och utredning
•Kompensatoriska hjälpmedel

 

Vi som ingår i elevhälsan är:

Alexandra Tvede Jensen, specialpedagog  Tel: 08- 508 380 77

Anna Schaeffer skolsköterska  Tel:08-508 380 75

Susanna Törnqvist skolsköterska tel: 08- 508 380 68

Ann Råsmar , studie- och yrkesvägledare Tel:08-508 380 74

Charlotte Juhlin, skolkurator Tel: 070-771 95 09

 

Dela:
Kategorier: