Nytt frånvarosystem - Skola 24

Från och med höstterminen 2015 har vi ett nytt frånvarosystem
Du som vårdnadshavare loggar in på Skola24- inloggning med Bank-ID
och du som elev med ditt Volvo-användarnamn, tillexempel ab12345.

I systemet har vårdnadshavare möjlighet att:

  • Ta del av schema för sitt/sina barns lektioner.
  • Ta del av frånvaro och göra frånvaroanmälningar.
  • Få ut en grafisk översikt kopplad till elevens frånvaro.
     
  • Frånvaro måste anmälas varje dag.
  • Om du är under 18 år måste vårdnadshavare registrera frånvaron.
  • Om du blir sjuk under dagen ska du kontakta din skolsköterska vid behov och registrera din frånvaro i frånvaroverktyget eller meddela din mentor. Om du är under 18 år behöver vårdnadshavare meddela att du går hem.

Om frånvaroanmälan är ur funktion kan ringa in frånvaron på telefon 0515-777 021
alt via e-post funktion info.kvg@stockholm.se

Ogiltig Frånvaro
Skolk och sena ankomster räknas till ogiltig frånvaro.
Även vid upprepad eller långvarig sjukfrånvaro kommer skolan begära att frånvaron styrks av läkarintyg.
Om inget läkarintyg lämnas in är även detta att se som oanmäld frånvaro. Vid oanmäld frånvaro upphör din rätt till studiemedel från CSN

Läs gärna mer om CSN riktlinjer
Läs gäna mer i manual för vårdnadshavare

Dela: