Skolledning

Skolledningen består av:        

 

 

 

 

 

 

 

 

Britta Wikman, tel: 08-508 336 83 alt E-post: britta.wikman@stockholm.se       
Rektor för
Naturvetenskapsprogrammet  
Vård- och omsorgsprogrammet
Vård– och omsorgscollege Stockholm 
Elever med hörselnedsättning

Andreas Eriksson, tel: 08-508 38 067 alt  E-post: andreas.l.eriksson@stockholm.se     
Rektor för
Samhällsvetenskapsprogrammet 
Språkintroduktion
Elever med hörselnedsättning                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Jenny Lukin, tel: 08-508 380 90 E-post: jenny.lukin@stockholm.se
Administrativ chef
Ansvarig för administration, IT och service.

 

På Kungsholmens Västra Gymnasium jobbar vi aktivt med att utveckla former för att synliggöra lärandet och stärka samverkan mellan elever och lärare.
Skolans vision är främst att skapa en nära kontakt mellan elever och lärare och skolhälsa.

Vår skola har en hög bildningsnivå med många omvärldskontakter. Våra lärare är engagerade, välutbildade och behöriga.
Vi vill hjälpa våra elever att förverkliga sina drömmar och nå resultat så att de kan gå vidare i livet som aktiva, framåt och trygga vuxna.

Med skolans profil Hälsa – Samhälle – Hållbar utveckling vill vi väcka nyfikenhet att lära mer om vad som påverkar livets villkor i olika delar av världen.
Människan i ett helhetsperspektiv är i centrum på alla våra studieprogram.
Vi tror att en bra väg för att nå ökad kunskap och förståelse om globaliseringen är att börja med sig själv – livet som vi lever här och nu.

På vår skola värnar vi respekten för varandras olikheter. Alla har rätt att vara som man är och känna sig sedd.
Vi är olika och det är det som skapar spännande, intressanta och lärorika möten. Ja, det är det som också gör en skola levande!

Hos oss råder en öppenhet och vi har en tilltro till alla människors inneboende förmågor och möjligheter att vara med och påverka sitt eget liv och allas vår framtid.
Vi välkomnar idéer och initiativ som stärker elevernas delaktighet i undervisning och skola.

Om du vill du delta i samhällsdebatten, samverka med forskare och arbetsliv eller driva egna idéer som entreprenör, då är Kungsholmens Västra Gymnasium rätt val för dig.

Vill du veta mer om oss är du välkommen att besöka oss på öppet hus och/eller öppen skoldag i vår!
Orkar du inte vänta tills dess går det bra att ringa så kan vi ordna med ett mer personligt besök.

Antal: 3