Språkintroduktion

Språkintroduktion är ett program för dig som inte har varit så länge i Sverige och inte har hunnit nå betyg i svenska som andraspråk år 9.
Tanken med programmet är att utifrån din individuella nivå fokusera på svenska som andraspråk (SVA) men samtidigt ge möjlighet till studier i andra grundskolekurser för att nå behörighet till gymnasiet så snabbt som möjligt. Efter ett nivåtest i SVA placeras du i en av våra två grupper.

De kurser vi erbjuder förutom SVA är: engelska, matematik, kemi, fysik, biologi, samhällskunskap, geografi, historia, religion, idrott musik samt modersmål (som sker i samarbete med andra skolor). Totalt sett har du alltså chans att nå betyg i 13 ämnen vilket ger behörighet att söka alla nationella program. Språkintroduktion kan vara 1-3årigt, beroende på hur lång tid du behöver för att nå nationell behörighet.

  • 1 – 3 år
  • Nivåbedömning i SVA avgör grupplacering
  •  Svenska som andraspråk, matematik, engelska, kemi, fysik, biologi, samhällskunskap, geografi, historia, religion,musik, idrott, modersmål
  •  Möjlighet att nå betyg i 12 ämnen  behörighet till nationella program

Progamblad språkintroduktion

Dela:
Kategorier: