Antimobbningsteam

Om du är orolig över att någon far illa bland elever och personal på Kungsholmens Västra Gymnasium kontakta någon av oss i antimobbningsteamet – se också vår Likabehandlingsplan

Britta Wikman, tfn 08-508 33 683, 076 -123 36 83
britta.wikman@stockholm.se

Andreas Eriksson 08-508 38 067  076-123 80 67
andreas.l.eriksson@stockholm.se

Ann Olsson , tfn 08 - 508 380 73
ann.olsson@stockholm.se

Lena Jönsson, tfn 08 - 508 380 73
lena.jonsson@stockholm.se

Alexandra Tvede Jensen, tfn 08-508 380
alexandra.tvede-jensen@stockholm.se

Ann Sheaffer, tfn 08 – 508 38 075
anna.schaeffer@stockholm.se

Karlotte Hansson Juhlin, 070 - 771 95 09
charlotte.juhlin@stockholm.se

 

Dela:
Kategorier: