Biblioteket på KVG – en kreativ och stressfri plats för nyfikenhet och lärande

Biblioteket är till för dig som vill sitta och plugga enskilt eller i mindre grupp, hitta något intressant att läsa, prata om det du läser eller har läst, låna kursböcker eller söka information i något enskilt ämne, både digitalt och tryckt. Är du i behov av att läsa i annat format är det hit du vänder dig – vi hjälper dig att hitta rätt!

Vi finns på plan 4 i O-huset och kan erbjuda 65 platser i biblioteket. I intilliggande studierum finns det tre mindre grupprum samt 42 platser för enskilt arbete.

Verksamhetens övergripande mål är att varje elev ska känna sig trygg i hur man uppför sig i ett bibliotek, ha kunskap om vilka verktyg som finns och veta hur de används samt vara ansvarsfull för att därmed kunna genomföra ett gott skolarbete.

Här skapar vi tillsammans en stressfri miljö där vi…

…jobbar med respekt för varandra

…tar ansvar för såväl hjälpmedel och litteratur samt det egna och andras lärande

…nyttjar vår nyfikenhet till att öka våra kunskaper och vår kreativitet

 

På gång vårterminen 2018

  • Bokcirklar
  • Introduktion för ettorna kring hur bibliotekets resurser används och var de finns
  • Gå igenom bokbeståndet och köpa in litteratur som är relevant för elevernas fördjupningsarbeten, både i år och inför nästa läsår

 

Vi som arbetar i biblioteket är

Natasha Bertse, biblioteksassistent, natalia.bertse@stockholm.se

Lars Håkan Larsson, bibliotekarie, lars.hakan.larsson@stockholm.se

Tel: 08-508 380 83

Dela:

Öppettider

Måndag 08.00 - 16.00
Tisdag 08.00 - 16.00
Onsdag 08.00 - 16.00
Torsdag 08.00 - 16.00
Fredag 08.00 - 16.00

Eventuella förändring av öppettid meddelas separat och via Fronter.