Biblioteket på KVG – en kreativ och stressfri plats för nyfikenhet och lärande

Biblioteket är till för dig som vill sitta och plugga enskilt eller i mindre grupp, hitta något intressant att läsa, prata om det du läser eller har läst, låna kursböcker eller söka information i något enskilt ämne, både digitalt och tryckt. Är du i behov av att läsa i annat format är det hit du vänder dig – vi hjälper dig att hitta rätt!

Vi finns i K-huset med ingång på plan 3.

Verksamhetens övergripande mål är att varje elev ska känna sig trygg i hur man uppför sig i ett bibliotek, ha kunskap om vilka verktyg som finns och veta hur de används samt vara ansvarsfull för att därmed kunna genomföra ett gott skolarbete.

Här skapar vi tillsammans en stressfri miljö där vi…

…jobbar med respekt för varandra

…tar ansvar för såväl hjälpmedel och litteratur samt det egna och andras lärande

…nyttjar vår nyfikenhet till att öka våra kunskaper och vår kreativitet

 

På gång just nu

  • Bokcirklar
  • Gå igenom bokbeståndet och köpa in litteratur som är relevant för elevernas fördjupningsarbeten, både i år och inför nästa läsår
  • Författarträff och andra möten med kulturen
  • Frukostklubb. Vi läser tillsammans och diskuterar vad som händer ute i världen, nära och långt ifrån, och på vilket sätt det tas upp i våra svenska dagstidningar. (Nytt från och med höstterminen 2020.) 

 

I biblioteket arbetar

Lars Håkan Larsson, bibliotekarie

e-post: lars.hakan.larsson@edu.stockholm.se

Tel: 08-508 380 83

 

Carolina Oscarsson, biblioteksassistent

e-post: carolina.oscarsson@edu.stockholm.se

Dela:
Ingress: 
Biblioteket är till för dig som vill sitta och plugga enskilt eller i mindre grupp, hitta något intressant att läsa, prata om det du läser eller har läst, låna kursböcker eller söka information i något enskilt ämne, både digitalt och tryckt. Är du i behov av att läsa i annat format är det hit du vänder dig – vi hjälper dig att hitta rätt!