Campus Konradsberg

Välkommen till KVG (Kungsholmens västra gymnasium) och Campus Konradsberg. Här samsas flera olika skolor; gymnasium, grundskol, grundsärskola, i ett stråk av grönska direkt intill Rålambshovsparken och närheten till Fredhälls strandklippor. Husen här har olika byggnadsstilar vilket gör platsen spännande och kreativ.

Hur husen fått sina namn

KVG håller till i tre olika hus som fått sina namn efter kända pedagoger vilket är en påminnelse om att lärarhögskolan en gång höll till i våra lokaler.

O-huset har fått sitt namn efter Ottar – Elise Ottesen-Jensen – som på sin tid var opinionsbildare och såg till att upplysning kring sex- och samlevnad blev obligatorisk i den svenska skolan från mitten av 1950-talet. I O-huset finns rektorerna, elevexpeditionen, studie- och yrkesvägledarna, specialpedagog, kurator och skolsköterskor tillsammans med eleverna som går natur- och samhällsprogrammen. Högst upp på fjärde planet finns också skolans bibliotek.

Aulan och elevrestaurangen håller till i K-huset som är uppkallat efter Ellen Key. Hon var väldigt engagerad i skolfrågor och skrev många debattartiklar. I boken Barnens århundrade, utkom 1900, föreslår hon en skola där flickor och pojkar från alla samhällsklasser går tillsammans och där undervisningen anknyter till samhället vi lever i.

FGZ-huset är fler huskroppar sammanlänkade till ett med en fantastisk ljusgård i mitten. Här håller Vård- och omsorgsprogrammet till liksom Språkintroduktion. F som i Friedrich Fröbel, en tysk pedagog som grundade en förskola där elever och lärare skulle behandla varandra som kamrater, utveckla sina anlag genom forskning och experimenterande. G som i Nicolai Frederik Severin Grundtvig som menade att den goda skolan inte bara består av böcker utan även konst, poesi och vetenskap. Slutligen har vi Z som står för Laurin Zilliacus som var en finländsk reformpedagog och hämtade inspiration bland annat från England och USA. Hans pedagogiska vision innebar att eleverna fostras till aktiva medborgare genom att låta arbetet sträva mot ett helhetsperspektiv, egna aktiviteter och skapande verksamhet leda fram till kunskap och vikten av skolan som social miljö och goda relationer mellan lärare och elever liksom skolan och vårdnadshavarna.

 

Källor:

Husboken – Husen på Campus Konradsberg, Lärarhögskolan i Stockholm, 2006.

http://www.blf.fi/artikel.php?id=9627, (2018-03-01).

Dela:
Kategorier: