Elevdatorer

Stockholms stad vill ge alla gymnasieelever likvärdiga förutsättningar för sitt lärande.
Läroplanen talar om modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.
För att få en modern utbildning i dagens samhälle måste digitalt stöd inkluderas, och då är det naturligt att varje elev ska ha tillgång till en egen dator.

För att den ska användas och fungera på ett säkert och korrekt sätt i din undervisning, behöver du följa de anvisningar som gäller för alla elevdatorer på skolan.
Eleven skiver på ett avtal, tillsammans med vårdnadshavare om eleven är omyndig, där man godkänner reglerna som gäller för den lånade datorn.

Datorerna är av märket DELL och leasas av Volvo.

Som elev har du tillgång till teknisk support.
Försök alltid att klara ut problem själv innan du kontaktar elevsupporten.
Tips och råd finns också på Fronter; fronter.stockholm.se

Elevsupporten har öppet vardagar kl. 08.00 - 17.00.
Telefonnummer: 020-838 838 (gratis samtal)
E-post till elevsupport@stockholm.se

Ni kan även läsa mer i dokumentationen ni hittar som relaterade dokumentet här intill

Dela: