Till innehåll på sidan

Elevdatorer

Stockholms stad vill ge alla gymnasieelever likvärdiga förutsättningar för sitt lärande.
Läroplanen talar om modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.
För att få en modern utbildning i dagens samhälle måste digitalt stöd inkluderas, och då är det naturligt att varje elev ska ha tillgång till en egen dator.

För att den ska användas och fungera på ett säkert och korrekt sätt i din undervisning, behöver du följa de anvisningar som gäller för alla elevdatorer på skolan.
Eleven skiver på ett avtal, tillsammans med vårdnadshavare om eleven är omyndig, där man godkänner reglerna som gäller för den lånade datorn.

 

Dela: