Till innehåll på sidan

En plats för nyfikenhet och lärande

Biblioteket hittar du i K-huset, plan 3. Det är samma hus som aula, café och matsal. Har kan du sitta och plugga enskilt eller tillsammans ett par stycken. På grund av rådande situation är antalet platser begränsat för att skapa en säkrare arbetsmiljö.

Hjälp med att söka information och litteratur

Biblioteket är alltid bemannat om du behöver hjälp att söka information till skolarbetet eller att hitta litteratur. Här finns skönlitteratur på svenska och engelska och en hel del facklitteratur som kan vara till nytta i att klara uppgiften.

Längtar du efter nytt och det inte finns på hyllan tar vi gärna emot tips på inköp. Prata med din bibliotekarie.

Digital litteratur

Du som elev i en kommunal skola inom Stockholms stad har tillgång till digitala kursböcker genom Inläsningstjänst. Där finns de flesta av de böcker som används i undervisningen. Har du en läsnedsättning får till talböcker via Legimus. 

Inläsningstjänst

Legimus

Behöver du hjälp för att få tillgång till någon av dessa? Prata med din bibliotekarie.

Mål för biblioteket

För att säkerställa att biblioteket är en pedagogisk resurs som är integrerad i skolans undervisning har följande mål för verksamheten formulerats:

  • Vi arbetar tillsammans för en lugn studiemiljö och höjer därmed studiemotivationen och möjligheten till eftertanke.
  • Att skönlitteraturen väcker lust och nyfikenhet att vilja veta mer genom temautställningar, boksamtal och bokprat för både elever och personal.
  • Att bokbeståndet inom facklitteraturen motsvarar de behov som finns inom respektive gymnasieprogram skolan har.
  • Att tillsammans med skolledning och pedagogisk ledningsgrupp arbeta fram rutiner för inköp och hantering av kurslitteratur samt att integrera biblioteket i skolans pedagogiska verksamhet.
  • Att samarbete med lärarna för att stärka elevernas medie- och informationskunnighet.

Kontakt

Lars Håkan Larsson, bibliotekarie

Telefon: 08-508 38 083

E-post: lars.hakan.larsson@edu.stockholm.se

 

Dela:
Ingress: 
Biblioteket hittar du i K-huset, plan 3. Det är samma hus som aula, café och matsal. Har kan du sitta och plugga enskilt eller tillsammans ett par stycken. På grund av rådande situation är antalet platser begränsat för att skapa en säkrare arbetsmiljö.