FN-skola

Sedan höstterminen 2017 är KVG en FN-skola. Det innebär ett åtagande att stärka skolans egna globala profil genom fördjupat engagemang och på samma gång höja kompetensen hos båda elever och personal.

Än så länge är allting nytt och vår elev-kommitté smider planer för hur vi kan aktiver och väcka nyfikenhet bland skolkamraterna och förhoppningsvis samla ännu fler att göra något viktigt för vår framtid.

 

Dela: