Till innehåll på sidan

Från rektorerna

Både rektorer och skoladministration lägger löpande upp information om verksamheten och vad som nu gäller. Behöver du mer praktisk information hittar du den under fliken För elever.

Information till elever och vårdnadshavare angående fjärrundervisning på KVG

I enlighet med Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendation har Stockholms stad beslutat att all undervisning på stadens gymnasieskolor ska övergå till distans- och fjärrundervisning från och med onsdag 18/3. På Skolplattformen och i Teams ser hittar du som elev och vårdnadshavare alla nödvändig information och lathundar för att ditt skolarbete ska kunna fortsätta även om du inte här i skolan. 

All undervisning kommer att bedrivas enligt schema. Denna situation kräver extra stort ansvar av dig för att du ska kunna klara dina studier. Det innebär att du måste sitta vid din dator och följa med i undervisningen samt att följa de instruktioner som läraren ger. Läraren tar också närvaron. För att lyckas är det bra att utse en särskild plats hemma där du kan ha dina saker och sitta ostört under skoldagen. Om det är svårt att hitta en sådan plats hör du av dig till skolan genom din mentor eller via mejl till elevexpeditionen.

Med vänlig hälsning
Skolledningen

Dela: