Frånvaroanmälan

Det är viktigt att du deltar i skolarbetet då dina studieresultat är helt beroende av din närvaro och ditt engagemang i dina studier och i skolan. Obligatorisk närvaro gäller för samtliga schemalagda lektioner och mentorsdagar. Likaså gäller närvaro om lärare och klass kommit överens om arbete på annan tid eller plats (till exempel studiebesök).

Närvaro är viktig för ditt studieresultat

Det finns två slags frånvaro: anmäld och icke anmäld. Den sistnämnda räknas som olovlig och kan vid upprepade tillfällen leda till att rätten till studiemedel upphör.

Rutiner för frånvaro

Frånvaroanmälan ska alltid göras i Skolplattformen frånvaro/närvaro annars riskerar du ogiltig frånvaro.
Du (eller vårdnadshavare om du är under 18 år) måste frånvaroanmäla dig varje dag under den period du är frånvarande. När du är åter i skolan meddelar du undervisande lärare eller din mentor.

Om du blir sjuk under dagen

Du som blir sjuk under dagen ska kontakta din vårdnadshavare som får sjukanmäla dig, informera även din mentor. Om du blir frånvarande längre tid än du uppgett till skolan måste du eller din vårdnadshavare anmäla det i frånvarosystemet varje dag så att din frånvaro blir rätt registrerad.

Eget ansvar

Du ansvarar själv för att du inte kommer efter i dina studier på grund av frånvaro. Du kan inte kräva att läraren på nytt går igenom saker som han/hon redan behandlat, eftersom hela klassens arbete då skulle fördröjas. Endast vid längre frånvaro och vid mycket speciella skäl kan skolan ge hjälp i form av stödundervisning.

Information till elever och vårdnadshavare

Du som elev kommer in i Frånvaro/Närvaro:

Via skolans hemsida. Inloggning krävs. Välj fliken Elev
Via Skolplattformen. Ingen extra inloggning krävs
Användarnamn och lösenord (samma som till skoldatorn)

Du som vårdnadshavare kommer in i Frånvaro/Närvaro: 
Bank ID behövs

Via skolans hemsida. Inloggning krävs.
Välj fliken Medborgare
Via Skolplattformen (Vårdnadshavare). Ingen extra inloggning krävs.

Läs mer i guiden för vårdnadshavare

Vart vänder jag mig om jag får problem med inloggning?

Elever kontaktar elevsupport
020-330 900, samtalet är kostnadsfritt.
elevsupport@edu.stockholm.se

Vårdnadshavare kontaktar medborgarsupport
08-508 11 552
support.skolplattformen@stockholm.se

Om inget av ovanstående fungerar går det naturligtvis bra att maila din mentor eller din ämneslärare för den lektion frånvaron gäller. Meddela namn och klass i din anmälan.

Dela:
Kategorier: