Inriktning Beteendevetenskap

Samhällsvetenskapliga programmets inriktning beteendevetenskap  är det människokunskapen som är i centrum.
Vad är det att vara människa? Vilken inverkan har grupper på hur vi ser på oss själva och orienterar oss mot framtiden?

  • ledarskap och organisation
  • kommunikation
  • psykologi
  • samhällskunskap
  • sociologi

Ladda ner poängplanen för samhällsvetenskapliga programmets inriktning beteendevetenskap

Undersökande och vetenskapligt arbetssätt

I studierna är omvärldskontakter viktiga kanaler till ny kunskap. Vi arbetar i projekt, genomför studiebesök och fältstudier för att inhämta fakta och utbyta erfarenheter med andra. Lärarna samverkar för att bredda perspektivet på olika problem som studeras.
Ett undersökande arbetssätt genomsyrar utbildningen, där lärandet tar sin början i elevernas tankar och frågor. Ett vetenskapligt angreppssätt praktiseras där eleverna får träna sig att formulera frågeställningar, genomföra undersökningar med vetenskapliga metoder, analysera insamlat material, finna och analysera samband, dra slutsatser, föreslå lösningar och åtgärder.

Programfördjupning (300p)

  • krimonologi,  100p
  • psykologi 2b,  50p
  • filosofi 2,  50p
  • entreprenörskap,  100p

 Individuellt tillval (200p)

 

 

Dela: