internationella samarbeten

Samarbetsprojekt mellan skolor i Sverige och skolor i andra länder i världen med focus på utbildning är en viktigt del för Kungsholmens västra gymnasium 

Kungsholmens västra  gymnasium har sedan flera år tillbaka samarbeten inom ett EU-projektet med en skola i Frankrike, där våra elever på vårt yrkesförberedande vård och omsorgsprogram har möjlighet att genomföra arbetsplatsförlagt lärande, APL

Under 2016 startade även ett samabete med Indien, Japan och skolan startar under 2017 ett prjekt med Spanien 

Ibland innebär samarbetet utbytesresor där eleverna bor i familjer.
De deltagande eleverna tar sedan emot en utländsk student i sin familj.
Vi har också rena studieresor som inte bygger på elevutbyten.

Vår målsättning med de internationella kontakterna är att eleverna både ska lära känna det främmande landet, dess kultur och framförallt få kontakt med ungdomar i ett annat land.

 

Dela:
Kategorier: