Till innehåll på sidan

Introduktionsprogram

Språkintroduktion

Språkintroduktion är ett program för dig som inte har varit så länge i Sverige och inte har hunnit nå betyg i svenska som andraspråk åk 9. Tanken med programmet är att utifrån din individuella nivå fokusera på svenska som andraspråk (SVA) och samtidigt ge möjlighet till studier i andra grundskolekurser för att nå behörighet till vidare studier så snabbt som möjligt. Efter ett nivåtest i svenska som andraspråk placeras du i någon av våra klasser och en individuell studieplan upprättas.

Språkintroduktion - programblad

Kurser vi erbjuder

 • svenska som andraspråk
 • engelska
 • matematik
 • kemi
 • fysik
 • biologi
 • samhällskunskap
 • geografi
 • historia
 • religion
 • idrott
 • bild
 • modersmål (som sker i samarbete med andra skolor)

Du har möjlighet att börja läsa  gymnasiekurser i engelska och matematik.

Totalt sett har du alltså chans att nå betyg i 13 ämnen vilket ger behörighet att söka alla nationella program. Språkintroduktion kan vara ett- till treårigt, beroende på hur lång tid du behöver för att nå betyg i SVA. Du får också chansen att göra en veckas praktik på en arbetsplats under höstterminen och en vecka på ett nationellt program under det år du beräknas avsluta studierna.

På Kungsholmens västra gymnasium har alla elever har en egen dator. Det finns också en aktiv elevkår, idrottsförening, musikförening, läxhjälp och inlästa läromedel. Hos oss finns möjlighet till infärgning av studierna genom fältstudier och studiebesök.

 

Programinriktat individuellt val

Programinriktat individuellt val är tänkt att ge elever som saknar behörighet de kunskaper som behövs för att så snart som möjligt kunna antas till ett visst yrkesprogram.

Programinriktat individuellt val är en utbildning som ska leda till antagning på ett nationellt yrkesprogram. Utbildningen är sökbar och står öppen för ungdomar som saknar behörighet till ett yrkesprogram.

För att antas krävs att eleven har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

Eleven kan följa flera kurser på ett nationellt program samtidigt som han eller hon läser de kurser som saknas för behörighet.

___________________________

Texten är hämtad från Skolverket

 

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion vänder sig till ungdomar som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Du får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram eller få ett arbete.

På yrkesintroduktion får du en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dig att etablera dig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram. Du ska både ska kunna läsa ämnen från grundskolan som den inte är behörig i och ämnen från nationella program i gymnasieskolan.

Du ska få möjlighet till praktik eller arbetsplatsförlagt lärande.

___________________

Texten är hämtad från Skolverket

 

Kontakt

Jessica Arlesten, studie- och yrkesvägledare
jessica.arlesten@stockholm.se

Eija Carlsson, rektor
eija.a.carlsson@stockholm.se

 

 

Dela: