Till innehåll på sidan

Introduktionsprogrammet

Du som vill bli behörig till ett nationellt program eller som vill hitta en väg ut i arbetslivet inom till exempel äldreomsorgen och vården är välkommen till oss. Det finns olika introduktionsprogram, där studerar du på heltid och följer din individuella studieplan.

Du studerar på heltid högst i tre år. Du följer en individuell studieplan som upprättas tillsammans med dig efter att vi kartlagt dina behov och ditt mål med utbildningen. Studieplanen ses över kontinuerligt. Undervisningsgrupperna är mindre och du har stöd av din mentor under din utbildningstid. Eleverna på introduktionsprogrammet går i egen klass. 

Programinriktningar

Programinriktat val mot nationellt Vård- och omsorgsprogram, 1 år

Du följer poängplanen för det nationella yrkesprogrammet Vård- och omsorg och läser yrkesämnen på gymnasienivå men du läser också det grundskoleämne du saknar. Vi erbjuder grundskolekurser i engelska, matematik och svenska/svenska som andra språk. Under läsåret ingår ett arbetsplatsförlagt lärande i 5 veckor (APL) där du går ut och ser hur det är att arbeta inom vårdsektorn. Om du efter ditt första år når gymnasiebehörighet har du möjlighet att, efter tre år, nå en yrkesexamen från Vård-och omsorgsprogrammet. 

Yrkesområden du kan läsa mot från år 2:

  • Geriatrik 
  • Psykiatri 
  • Akutsjukvård

Yrkesintroduktion med profil mot nationellt Vård- och omsorgsprogram, 1 - 3 år

Du följer din individuella studieplan och läser kurser från Vård-och omsorgsprogrammet på gymnasienivå men även de grundskolekurser du saknar. Vi erbjuder grundskolekurser i engelska, matematik och svenska/svenska som andra språk. Du läser också kurser från nationellt Vård - och omsorgsprogram.

 

På Kungsholmens västra gymnasium arbetar lärare och elevhälsa tillsammans med dig för att du ska nå dina mål.  

Vi erbjuder praktik eller APL under din undervisningstid här.

Skolans studie- och yrkesvägledare kan ge dig individuell vägledning under utbildningen.

Efter utbildningen kan du söka jobb inom vårdsektor eller studera vidare inom vuxenutbildningen för att uppnå en gymnasieexamen.

Kontakt

Jessica Arlesten, studie– och yrkesvägledare
jessica.arlesten@edu.stockholm.se

Eija Carlsson, biträdande rektor
eija.a.carlsson@edu.stockholm.se

Dela:
Kategorier: