Till innehåll på sidan

Introduktionsprogrammet

Du som vill bli behörig till ett nationellt program eller som vill hitta en väg ut i arbetslivet inom vårdsektorn är välkommen till oss. Vi erbjuder två introduktionsprogram som vänder sig till dig som är intresserad av Vård-och omsorgsprogrammet.

Du studerar på heltid minst 1 år och högst 3 år. Du följer en individuell studieplan som upprättas tillsammans med dig efter att vi kartlagt dina behov och ditt mål med utbildningen. Studieplanen ses över kontinuerligt. Vi erbjuder grundskolekurser i engelska, matematik och svenska/svenska som andra språk. Dessutom läser du många av de gymnasiekurser som ingår i ett nationellt vård-och omsorgsprogram. 

Programinriktat val mot nationellt Vård- och omsorgsprogram 1 år 

Du följer poängplanen för det nationella yrkesprogrammet Vård-och omsorg och läser yrkesämnen på gymnasienivå men du läser också det grundskoleämne du saknar. Vi erbjuder grundskolekurser i engelska och matematik.  

Du arbetar till stor del i mindre undervisningsgrupp och har stöd av din mentor under din utbildningstid. Eleverna på introduktionsprogrammet går i egen klass. 

På Kungsholmens västra gymnasium arbetar lärare och elevhälsa tillsammans med dig för att du ska nå dina mål. Det ingår arbetsplatsförlagt lärande 5 veckor (APL) det första läsåret, då du går ut och ser hur det är att arbeta inom vårdsektorn. Om du efter ditt första år når gymnasiebehörighet har du möjlighet att (att efter tre år) nå en yrkesexamen från Vård-och omsorgsprogrammet. 

Yrkesområden du kan läsa mot Geriatrik, Psykiatri, Akutsjukvård.

Yrkesintroduktion med profil mot nationellt Vård- och omsorgsprogram 1-3 år

Du följer din individuella studieplan och läser kurser från Vård-och omsorgsprogrammet på gymnasienivå men även de grundskolekurser du saknar. Du arbetar i mindre undervisningsgrupper och har stöd av din mentor under din utbildningstid. Eleverna på introduktionsprogrammet går i egen klass. 

Grundskoleämnen som du kan läsa är svenska/svenska som andra språk, engelska, matematik. Du läser också kurser från nationellt Vård - och omsorgsprogram. 

På Kungsholmens västra gymnasium arbetar lärare och elevhälsa tillsammans med dig för att du ska nå dina mål.  

Vi erbjuder praktik eller APL under din undervisningstid här. 

Efter utbildningen kan du söka jobb inom vårdsektor eller studera vidare inom vuxenutbildningen för att uppnå en gymnasieexamen.

Kontakt

Jessica Arlesten, studie– och yrkesvägledare
jessica.arlesten@edu.stockholm.se

Eija Carlsson, biträdande rektor
eija.a.carlsson@edu.stockholm.se

Dela:
Kategorier: