Till innehåll på sidan

Kunskap Vetenskap Gemenskap

Med skolans vision Kunskapande för framtiden i en globaliserad värld vill vi se våra ungdomar växa med kunskaper för ett hållbart samhällsbyggande och ett livslångt lärande. Studierna ska bidra till en ökad medvetenhet om hur människans eget ansvar för sina livsval påverkar allas vår framtid.

Skolans ledord Kunskap- Vetenskap- Gemenskap bygger på en tanke om att vi gemensamt, personal och elever, skaffar oss kunskap på vetenskaplig grund. Våra programlag samverkar för spännande projekt i undervisningen. Samarbeten med högskola, universitet, näringslivet och andra aktörer bidrar till att bredda och fördjupa lärandet. Omvärldskontakter och ett internationellt utbyte färgar undervisningen och vi vill möjliggöra för våra ungdomar att göra fältstudier och också delar av arbetsplatsförlagt lärande utomlands.

Dela: