Till innehåll på sidan

Lärarstudenter

Kungsholmens västra gymnasium är ett Centrum för professionsutveckling, CPU, och har därmed ett nära samarbete med Södertörns högskolas lärarutbildning. Som elev kommer du att alltså möta många lärarstudenter under din gymnasietid.

Vi samarbetar också med Stockholms universitet, Gymnastik- och idrottshögskolan och Kungliga Tekniska högskolan. Lärarna på skolan är handledare för lärarstudenterna under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). 

Syftet med Centrum för profesionsutveckling, CPU, är att skapa en lärarutbildning med tydligt fokus på professionsutveckling. VFU-handledare och lärarutbildare samverkar för en kvalitetshöjning och utveckling av den verksamhetsförlagda utbildningen, samt för att stärka samarbetet kring skolutveckling och forskning.

KVG är förkortningen av skolans namn och för våra ledord. K för kunskap, V för vetenskap och G för gemenskap. Skolan tar emot lärarstudenter under hela läsåret och har därmed tillgång till aktuell forskning kring pedagogik, didaktik och inom olika skolämnen, den vetenskapliga grunden säkerställer att undervisningen är av god kvalitet.  

Kontakt

Sofie Edlund, utvecklingsledare CPU/VFU Södertörns högskola

Dela: