Lärarstudenter

Kungsholmens västra gymnasium är ett Centrum för professionsutveckling, CPU, och har därmed ett nära samarbete med Södertörns högskolas lärarutbildning. Vi samarbetar också med SU, GIH och KTH. Lärarna på skolan är handledare för lärarstudenterna under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Som elev kommer du att alltså möta många lärarstudenter under din gymnasietid.

Syftet med CPU är att skapa en lärarutbildning med tydligt fokus på professionsutveckling. VFU-handledare och lärarutbildare samverkar för en kvalitetshöjning och utveckling av den verksamhetsförlagda utbildningen, samt för att stärka samarbetet kring skolutveckling och forskning.

KVG är förkortningen av skolans namn och för våra ledord. K för kunskap, V för vetenskap och G för gemenskap. Skolan tar emot lärarstudenter under hela läsåret och har därmed tillgång till aktuell forskning kring pedagogik, didaktik och inom olika skolämnen, den vetenskapliga grunden säkerställer att undervisningen är av god kvalitet.  

 

Kontakt

Maria Berndtson, VFU-ansvarig på Kungsholmens västra gymnasium

08- 508 38 084

Karin Hamberg, VFU-samordnare i Stockholms stad

08-508 33 033

Karin Johansson, VFU-samordnare i Stockholms stad

08-508 33 036

Sofie Edlund, utvecklingsledare CPU/VFU Södertörns högskola

Dela: