Ledighet under terminen.

Skolan är restriktiv i sin bedömning av ledighetsansökningar och du ansvarar själv för att du inte kommer efter i dina studier. Elev och vårdnadshavare ansvarar själva för att förlorade undervisningsmoment blir inhämtade. Du måste även själv meddela samtliga berörda lärare under vilken tid du har beviljats ledighet.

Att ledighet beviljas innebär endast att frånvaron inte betraktas som olovlig.

  • Ledighet för enskild lektion beslutas av undervisande lärare.
  • Ledighet upp till tre dagar beslutas av mentor.
  • Längre ledigheter beviljas av rektor endast i undantagsfall eftersom de är olämpliga ur studiesynpunkt.

Observera även att:

  • Bilskolelektioner inte är tillåtna under skoltid.
  • Besök hos tandläkaren bör förläggas till tid utanför schemat.
  • Semesterresor beviljas ej.

Beviljad ledighet registreras av din mentor i skola24.

Dela:
Kategorier: