Till innehåll på sidan

Likvärdig utbildning och studier anpassade för elever med behov av hörteknik

Med modern hörteknik skapar vi goda förutsättningar för en god arbetsmiljö i en interaktiv undervisning med kompetenta och engagerade pedagoger som ser just dina behov.

På Kungsholmens västra gymnasium erbjuder vi en lärmiljö som är anpassad för dig som har behov av hörteknik. Söker du till något av våra program med hörselanpassning (Samhällsvetenskapliga programmet med inriktning samhällsvetenskaplig med juridik, Naturvetenskapliga programmet och Vård- och omsorgsprogrammet nationell och introduktion) kommer du att ingå i en klass med cirka 20 elever för att minska störande buller. 

Vår skola erbjuder dig modern hörteknik, elevhälsa och speciallärare med kompetens inom hörsel, akustikanpassade lokaler med möblering för bästa lärmiljö. För att bli behörig till hörselanpassad klass behöver du skicka in bilaga och audiogram i samband med din ansökan till gymnasiet. 

Arbetsgruppen Hörsel- och synpedagogiska navet finns som stöd under hela gymnasieutbildningen.

Besök gärna våra externa sidor Hörsel- och synpedagogiska navet.

Hörsel- och synpedagogiska navet (Sway)

Hörsel- och synpedagogiska navet (Facebook) 

Övrig kontakt

horselochsynnav.gymnasieskolan@edu.stockholm.se

Dela: