Till innehåll på sidan

Modersmålsundervisning på gymnasiet

Modersmålskurs

I gymnasieskolan kan man välja att läsa kurser i sitt modersmål oavsett vilket program man går. Det finns tre kurser för ämnet modersmål på gymnasiet: Modersmål 1 (100 p), Modersmål 2 (100 p) och Aktiv tvåspråkighet (100 p).

Elever som påbörjar sina gymnasiestudier HT 2014 måste börja med kursen Modersmål 1 och kan sedan fortsätta med Modersmål 2 eller Aktiv tvåspråkighet.

Undervisningen sker i grupp på någon av gymnasieskolorna i centrala Stockholm. Undervisningen sker efter ordinarie skoltid två timmar per vecka. Undervisning kan erbjudas i ett 60-tal språk. För att en kurs skall starta krävs dock att fem elever önskar läsa samma kurs i samma språk. Till varje kurs finns kunskapskrav för betyg.

Anmälan och antagning

Språkcentrum tar endast emot anmälningar från gymnasieskolor. Intresserade elever ska vända sig till studievägledaren eller biträdande rektor på sin gymnasieskola. Anmälan måste vara godkänd av rektor på elevens skola. Information om tid och plats för undervisning finns på gymnasieskolorna en vecka före kursstart.

Dela: