Till innehåll på sidan

När du vill börja hos oss

Vill du byta till Kungsholmens västra gymnasium och går i årskurs 2 eller 3? Du har möjlighet att ansöka om plats till läsåret 2020-2021. Läs mer om vilka kriterier som gäller. Intag görs i mån av plats.

  1. Ladda ner blanketten Ansökan till KVG
  2. Bifoga blanketten i en e-post till info.kvg@edu.stockholm.se
  3. Bifoga även: 
  • studieplanen från din nuvarande skola
  • närvarorapport
  • ett utdrag ur betygskatalogen. Om du söker till årskurs 2 ska du komplettera med det i början av juni.
  • betyg från åk 9.

Urval

Vi behandlar din ansökan utifrån ett antal urvalskriterier:

  1. att din tidigare studieplan är förenlig med vårt upplägg av programmet så att du kan nå en gymnasieexamen efter sammanlagt 3 års gymnasiestudier
  2. utifrån dina betyg
  3. utifrån din närvaro.

Välkommen med din ansökan! Intag sker i mån av plats.

Kontakt

Undrar du över något, kontakta någon av våra studievägledare:

Dela: