Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet inriktning natur är det kunskaper om vad som påverkar människans och djurens livsvillkor på vår jord som är i fokus. Studierna belyser hur skeenden i naturen, samhällspolitik och världsekonomi påverkar varandra, samt vilka krafter som driver samhällsutvecklingen framåt.

Med inrikning natruvetenskap ,lyfter fram naturvetenskapens roll för en hållbar utveckling och läser ämnen som,

  • biologi
  • kemi
  • fysik
  • matematik 4

 

Ladda ner poängplanen för naturvetenskapsprogrammet

 

Vetenskapligt förhållningssätt

Med studierna på naturvetenskapsprogrammet ges du möjlighet att träna problemlösning, att analysera problem, dra slutsatser och att vara kritiskt tänkande. Du får göra egna undersökningar, experiment, laborationer och fältstudier. På så vis vävs studier i teori in i praktik.Utgångspunkten för forskning är nyfikenhet och kreativitet. Utbildningen stärker din förmåga att tänka nytt, ta initiativ och se möjligheter. Du får jobba både självständigt och i grupp. Att tänka fritt och utbyta erfarenheter med andra stimulerar fantasin, ger idéer och får nya frågor att växa fram.

Programfördjupning (200p)

  • bioteknik 100p
  • naturvetenskaplig specialisering  100p

Individuellt tillval (200p)

  • Medicin,  150p
  • psykologi, 50 p
  • Filosofi,  50p
  • Engelska 7  100p

Samarbetspartners

I samverkan med Karolinska Institutet får du ta del laborationer och lärorika föreläsningar ett par gånger om året inom det medicinska området.
Även kursen Medicin 1 erbjuds som individuellt tillval och genomförs i samverkan med Röda Korsets Högskola.
Fältstudier kommer att möjliggöras på sjukhus där du får lära känna hur ett teamarbete runt en patient kan se ut.

 

 

Dela: