Till innehåll på sidan

Frånvaroanmälan

Det är viktigt att du deltar i skolarbetet då dina studieresultat är helt beroende av din närvaro och ditt engagemang i dina studier och i skolan. Obligatorisk närvaro gäller för samtliga schemalagda lektioner och mentorsdagar. Likaså gäller närvaro om lärare och klass kommit överens om arbete på annan tid eller plats (till exempel studiebesök).

 

Rutiner vid frånvaro

Frånvaroanmälan ska alltid göras i Skolplattformen Frånvaro Närvaro. Du (eller vårdnadshavare om du är under 18 år) måste göra en frånvaroanmälan varje dag under den period du inte är i skolan. När du är tillbaka igen meddelar du detta till mentor eller undervisande lärare. Icke anmäld eller olovlig frånvaro kan vid upprepade tillfällen leda till att studiemedlet upphör.

Om du blir sjuk under dagen

Du som blir sjuk under dagen ska kontakta din vårdnadshavare som får sjukanmäla dig, informera även din mentor. Om du blir frånvarande längre tid än du uppgett till skolan måste du eller din vårdnadshavare anmäla det i frånvarosystemet varje dag så att din frånvaro blir rätt registrerad.

Eget ansvar

Du ansvarar själv för att du inte kommer efter i dina studier på grund av frånvaro. Du kan inte kräva att läraren på nytt går igenom saker som han/hon redan behandlat, eftersom hela klassens arbete då skulle fördröjas. Endast vid längre frånvaro och vid mycket speciella skäl kan skolan ge hjälp i form av stödundervisning.

 

Du som elev kommer in i Frånvaro/Närvaro:

Via Skolplattformen. Ingen extra inloggning krävs.
Användarnamn och lösenord (samma som till skoldatorn)

Du som vårdnadshavare kommer in i Frånvaro/Närvaro: 
Via Skolplattformen (Vårdnadshavare). BankID krävs.

Läs mer i guiden Frånvaro/Närvaro

 

Support

Elever kontaktar
020-330 900, samtalet är kostnadsfritt, eller skickar ett mejl.

Vårdnadshavare kontaktar medborgarsupport
08-508 11 552 eller skicka ett mejl.

Dela: