Till innehåll på sidan

Ordningsregler

För allas trivsel och hälsa och framför allt visa respekt och ge varandra förutsättningar att nå sina mål har skolan ett antal regler. Detta gäller.

Studiero: I klassrummet ansvarar alla elever för att man ska kunna koncentrera sig. Du ansvarar själv för att ta med dig det material som behövs för lektionen. Om du stör kan du bli utvisad ur klassrummet.

Mobiler och datorer: Mobiler får endast användas om läraren sagt att de får användas under lektionen. Vill läraren ta in mobilen måste du lämna ifrån dig den (Skollagen § 5:22). Datorer skall användas enbart för skolarbete.

Kom i tid: Vid sen ankomst är det bara att följa lärarens anvisning, ofta ett skrivet meddelande på dörren in till klassrummet, och vänta där tills du blir insläppt. Gå in tyst. Sena ankomster registreras som ogiltig frånvaro, hög ogiltig frånvaro kan leda till att CSN dras in.

Klassrum och gemensamma utrymmen: Vi lämnar alltid klassrummet och gemensamma utrymmen i gott skick genom att ställa in stolen och använda papperskorgen. Hela skolan är en arbetsplats och vi respekterar allas arbetsmiljö. Därför, tänk på ljudnivån i korridorer, matsalen, bibliotek och studierum samt i kafeterian.

Enligt svensk lag är skolan en rökfri arbetsplats (Tobakslagen § 2).

Dela: