Unikt samarbete mellan KVG och Karolinska Institutet

Forskning och utveckling tar plats i undervisningen på naturvetenskapliga programmet på Kungsholmens västra gymnasium.
Under två veckor,  eleverna i åk 3 på NA förflyttat sitt lärande in i forskningspraktiken på Karolinska Institutet.

Ett femtontal forskare har handlett eleverna i vetenskapligt arbetssätt. De har fått fördjupa sig i olika ämnesområden såsom multiresistenta bakterier MRSA, tumörceller, diabetes, demens mm. Eleverna har tagit aktiv del i arbete med laborationer från hypotes till resultat och slutsats. Nyfikenhet och lust för forskning har både stärkts och väckts

Läs en av forskarnas blogg här som berättar om tiden där hon var mentor åt våra fantastiska elever.

https://researcherblogski.wordpress.com/2017/03/08/mentoring-mentoring/

 

 

Dela:
Kategorier: