Programmering på schemat

Den digitala kompetensen måste höjas generellt bland både elever och lärare och till hösten blir programmering ett ämne på schemat för många elever i Stockholms stad.

Julia och Christel tillsammans med en doktorand från KTH
Eleverna i NA16B har under matematik-, kemi och fysiklektionerna under en period på fyra veckor fått lära sig programmera i programspråket Python och till deras hjälp har de haft fem doktorander från KHT. Eleverna har tillsammans fått lösa olika matematiska och naturvetenskapliga uppgifter för att därefter avslutat med ett varsitt individuellt projekt. Uppgiften på egen hand har handlat om att utföra väderberäkningar, programmera ett program för att ta sig igenom en labyrint, hur ett hus värms upp eller avbilda vackra mandelbrotmönster (ett mönster som visar hur en kraftigt uppbruten mängd ser ut i motsats till räta linjer och cirklar).

Dela: