Vård och omsorg+kultur=sant

Att kultur är viktigt för att vi ska må bra kan många skriva under på. Men hur viktig? Och på vilka sätt? Det är frågor flera forskare undersökt både i Sverige och utomlands. I Karolinska Institutets nya fina lokaler presenterades både svar och förslag på hur framtidens vård och omsorg kan se ut.  Både lärorikt och spännande för de lärare från Kungsholmens västra gymnasium som deltog under denna dag.  

Fredagen den 4 maj var flera lärare från Vård- och omsorgsprogrammet på Karolinska Institutet för en heldags fortbildning om Kultur och hälsa i vård och omsorg. En hel rad olika forskningsprojekt både i Sverige, Norge och Danmark men också i England visar hur olika kulturella aktiviteter hjälper personer att tillfriskna. Att designa vårdmiljön med medvetna färgval och att låta instrumental musik strömma ur högtalarna under förlossning eller akuttransport minskar stressnivån. Det är några forskningsresultaten vi tagit del av. Böcker och biblioterapi fick vi också veta mer om. Att i en bok läsa om hur någon annan tacklat en liknande uppgift. Att fångas av sagans berättelse. Det får det som gör ont att glömmas bort. Och det är av stor betydelse för patientens välbefinnande.

På bilden står KASAM vilket står för känslan och delaktighet i ett sammanhang.

Forskningen kring kulturens positiva effekt och hur framtidens arbete ser ut vill vi på KVG gärna ta del av och vara en del av. Under våren har ansvariga för vård- och omsorgsprogrammet träffat representanter från Landstingets kulturförvaltning och pratat om möjliga samarbeten under kommande läsår. Ännu är inget spikat men under tiden kan du som är intresserad läsa mer om Den kulturella hjärnan och andra arbetsområden inom kultur och hälsa.

Under dagen pratades det inte bara om kultur. Vi fick också en rejäl dos upplevelser. Bland annat presenterades den stora gobelängen Ready To Tell All av Miriam Bäckström (bara en liten bit syns i bilden ovan).  Det blev också körsång och Post wedding depression, en dans av Johanssons pelargoner och dans. En händelserik dag som på ett eller annat sätt kommer att förändra vårt sätt att arbeta med kultur hemma på skolan.

Dela: