Om Kungsholmens västra gymnasium

Vill du delta i samhällsdebatten, samverka med forskare och arbetsliv eller driva egna idéer som entreprenör? Då är Kungsholmens västra gymnasium rätt val för dig. Skolans utbildningar fokuserar på hälsa, demokrati och politik, entreprenörskap, miljö och kulturmöten. Självklart får du tillgång till en egen dator under utbildningen. Vår samverkan med Röda Korsets Högskola ger dessutom chans till spännande kontakter runtom i hela världen.

Kungsholmens Västra Gymnasium är det frågor om vad det är att vara människa i en allt mer globaliserad värld som vägleder dig i kunskapssökandet.  Vår skola öppnar dörrarna till samverkan med arbetsliv och forskning. Med entreprenörskap på schemat är omvärldskontakter viktiga. På vår skola kommer du att möta människor från olika verksamheter utanför skolhuset. Studiebesök, fältstudier och gästföreläsare utifrån förekommer ofta.

Alla våra utbildningar sätter ditt lärande i centrum. Vi vill stärka ditt ansvar och inflytande över ditt eget lärande.  Med läraren alltid medvekande i lärprocessen får du stöd och hjälp att uppnå dina mål.

Ett undersökande arbetssätt genomsyrar våra utbildningar.  Vi vill förbereda våra elever för högre studier och därför är det viktigt att redan på gymnasiet få närma sig universitetsvärlden.  Du får en särskild högskolebehörighet på samtliga utbildningar.

Vår skola är liten och intim vilket gör att du på ett lätt att känna sig hemma. I våra fina och ljusa lokaler är det lätt att trivas.

Kungsholmens Västra Gymnasium kännetecknas av ett starkt elevinflytande.  Här ges du som elev möjlighet att delta aktivt i beslutandeprocesser som rör skolan och din utbildning.

Läs gärna mer i vårt informationsblad

Dela:

Utvecklingsgruppen

Styrdokument

Skolans styrdokument utgör grunden på vilken verksamheten baseras.