Till innehåll på sidan

Om skolan

Skolans ledord Kunskap- Vetenskap- Gemenskap bygger på tanken om att vi gemensamt, personal och elever, skaffar oss kunskap på vetenskaplig grund.

Med skolans vision Kunskapande för framtiden i en globaliserad värld vill vi se våra ungdomar växa med kunskaper för ett hållbart samhällsbyggande och ett livslångt lärande. Studierna ska bidra till en ökad medvetenhet om hur människans eget ansvar för sina livsval påverkar allas vår framtid. 

Våra programlag samverkar med aktörer utanför skolan för mer spännande projekt i undervisningen. Samarbeten med högskola, universitet, näringslivet och andra aktörer bidrar till att bredda och fördjupa lärandet. Omvärldskontakter och ett internationellt utbyte färgar undervisningen och vi vill möjliggöra för våra ungdomar att göra fältstudier och också delar av arbetsplatsförlagt lärande utomlands.

 

Dela:
Ingress: 
Skolans ledord Kunskap- Vetenskap- Gemenskap bygger på tanken om att vi gemensamt, personal och elever, skaffar oss kunskap på vetenskaplig grund.