Till innehåll på sidan

Pedagogisk ledningsgrupp

Det pedagogiska arbetet på Kungsholmens västra gymnasium är organiserat i programlag kring de olika programmen på skolan i vilka arbetet leds av en programlagsledare. Ansvaret för de olika programmen är i sin tur fördelat på skolans tre rektorer. Den pedagogiska ledningsgruppen som består av skolans rektorer, programlagledarna för programlagen, samt lagledaren för EHT träffas regelbundet med syftet att driva det pedagogiska utvecklingsarbetet på skolan framåt. Gruppen arbetar med att utveckla pedagogiska samarbeten mellan årskurser och mellan olika program för att vidga perspektiven på lärandet och förstärka elevernas resultat.

Dela: