Till innehåll på sidan

Praktisk information

Nätverk / Wi-Fi
Stockholms stads sida för medborgarsupport (extern länk)

Vid fara 
Utrymningskarta (PDF)
Instruktioner angående utrymning (pdf)

Viktigt från CSN
Mer om studiestöd, studiehjälp på CSN.se (extern länk)
CSN-Information om skolk (pdf)

Skolplattformen 
Under höstterminen övergår vi till en ny plattform för information till elever och vårdnadshavare och kommunikation mellan elever och lärare.

Busskort för elever och information från SL
Stockholm stads regler om terminskort på gymnasiet (extern länk)
Mer om biljetter för ungdomar på sl.se (extern länk)
Mer om förlustanmälan vid borttappat SL-kort på sl.se (extern länk)

Blanketter som lämnas in vid skolstart
Elevfakta - personuppgifter till skolan

 

Dela: