Till innehåll på sidan

Elevhälsoteam

På vår skola arbetar vi i ett team och samverkar kring frågor som rör elever som behöver extra stöd i skolan. Arbetet syftar både till att vara förebyggande, direkt åtgärdande samt planerande av olika insatser.

Elevhälsan består av rektor, kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare och specialpedagog  Vi arbetar direkt tillsammans med eleverna och erbjuder stöd och hjälp utifrån elevens behov, men också med handledning till skolans lärare och arbetslag.

Vi utgår från en grundsyn som sätter eleven i centrum och anser att varje människa har en egen inneboende kraft och vilja att lära och utvecklas. Vårt mål är att alla elever på skolan känner sig trygga och får lyckas i sitt lärande efter sina behov och förutsättningar.

 

Skolsköterskorna har delat upp ansvaret för elever mellan de olika programmen. 

Susanna ansvarar för elever på programmen SAM och SAB.

Louise ansvarar för elever på programmen NA och VO.

 

Vårt arbete kan till exempel bestå av:

•Rådgivning i psykosociala, medicinska, studieekonomiska och pedagogiska frågor
•Hälsosamtal
•Pedagogisk handledning
•Stöd-, kris- och motivationssamtal
•Specialpedagogisk kartläggning och utredning
•Kompensatoriska hjälpmedel

Antal: 7