Till innehåll på sidan

Elevhälsoteam

På vår skola arbetar vi i ett team och samverkar kring frågor som rör elever som behöver extra stöd i skolan. Vi arbetar förebyggande men också direkt åtgärdande och med planerande av olika insatser som främjar en god elevhälsa. 

Teamet består av rektor, kurator, skolsköterskor, studie- och yrkesvägledare, speciallärare och specialpedagog. Vi arbetar direkt tillsammans med eleverna och erbjuder stöd och hjälp utifrån elevens behov, men också med handledning till skolans lärare och arbetslag. Vårt mål är att alla elever på skolan känner sig trygga och får lyckas i sitt lärande efter sina behov och förutsättningar. Vi har eleven i centrum och är övertygade om att varje människa har en egen inneboende kraft och vilja att lära och utvecklas. 

Vårt arbete kan till exempel bestå av

  • rådgivning i psykosociala, medicinska, studieekonomiska och pedagogiska frågor
  • hälsosamtal
  • pedagogisk handledning
  • stöd-, kris- och motivationssamtal
  • specialpedagogisk kartläggning och utredning
  • kompensatoriska hjälpmedel

Skolsköterskorna delar upp ansvaret 

Susanna ansvarar för elever på programmen SAM och SAB.

Louise ansvarar för elever på programmen NA och VO.

Antal: 7