Resurspedagogsteamet

Vårt resurspedagogteam finns till hands för våra elever i uppehållsrum, stuiderum, matsal och vid ev behov av vikarier:

Antal: 4