Resurspedagogteamet

Vårt resurspedagogteam finns till hands för våra elever i uppehållsrum, studierum, matsal och vid eventuellt behov av vikarie.