Skolledning

På Kungsholmens Västra Gymnasium jobbar vi aktivt med att hjälpa våra elever att förverkliga sina drömmar och nå resultat så att de kan gå vidare i livet som aktiva, framåt och trygga vuxna,

Skolans vision är främst att skapa en nära kontakt mellan elever och lärare och skolhälsa. Våra lärare är engagerade, välutbildade och behöriga.

På vår skola värnar vi respekten för varandras olikheter. Alla har rätt att vara som man är och känna sig sedd.
Vi är olika och det är det som skapar spännande, intressanta och lärorika möten.
Hos oss råder en öppenhet och vi har en tilltro till alla människors inneboende förmågor och möjligheter att vara med och påverka sitt eget liv och allas vår framtid.
Vi välkomnar idéer och initiativ som stärker elevernas delaktighet i undervisning och skola

Om du vill du delta i samhällsdebatten, samverka med forskare och arbetsliv eller driva egna idéer som entreprenör, då är Kungsholmens Västra Gymnasium rätt val för dig.

Antal: 4