Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammets inriktning samhällsvetenskap är det frågor om vad som påverkar vår samhällsutveckling som är i fokus. Du får utveckla din analysförmåga, delta i samhällspolitiska diskussioner, lära dig att tolka och förklara företeelser och sammanhang inom olika samhällsproblem.

Studierna på samhällsvetenskapsprogrammet ger kunskaper och en fördjupad förståelse för människan som kulturell och politisk varelse i olika delar av världen.

Med huvudämnena du läser fördjupas förståelsen om vad som påverkar livet i vår tids globalisering. Genom omvärldskontakter och ett internationellt erfarenhetsutbyte breddas perspektivet på frågor som väcks i undervisningen.

  • samhällsvetenskap
  • historia
  • religion
  • geografi
  • psykologi

Ladda ner poängplanen för samhällsvetenskapsprogrammet

Vetenskapligt arbetssätt

I undervisningen får du utveckla din förmåga att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen.
Du får träna dig att formulera frågeställningar, genomföra undersökningar, analysera insamlat material, finna och analysera samband, dra slutsatser, föreslå lösningar och åtgärder.

Programfördjupning (300p)

  • kriminologi, 100p
  • psykologi 2a,  50p
  • Filosofi 2,  50p
  • Entreprenörskap,  100p

Inom programfördjupningen erbjuds tvärvetenskapliga studier inom den samhällsvetenskapliga och humanistiska specialiseringen med fokus på kriminologi. Brottslighetens orsaker och struktur studeras genom historien och fram till vår tid.
Frågor som lyfts fram är: Hur kan brottsligheten minskas? Vem blir brottsling? Vad finns det för olika brott? Vad är juridik? Rättsvetenskap? I studierna genomförs fältstudier och studiebesök inom området. Samverkan med forskare tar plats i undervisningen.

Individuellt tillval (200p)

Dela: