Språkintroduktion

Språkintroduktion är ett program för dig som inte har varit så länge i Sverige och inte har hunnit nå betyg i svenska som andraspråk åk 9. Tanken med programmet är att utifrån din individuella nivå fokusera på svenska som andraspråk (SVA) och samtidigt ge möjlighet till studier i andra grundskolekurser för att nå behörighet till vidare studier så snabbt som möjligt. Efter ett nivåtest i SVA placeras du i någon av våra klasser och en individuell studieplan upprättas.

De kurser vi erbjuder förutom SVA är:

 • engelska
 • matematik
 • kemi
 • fysik
 • biologi
 • samhällskunskap
 • geografi
 • historia
 • religion
 • idrott
 • musik
 • bild
 • modersmål (som sker i samarbete med andra skolor).

Du har också möjlighet att börja läsa  gymnasiekurser i engelska och matematik.

Totalt sett har du alltså chans att nå betyg i 14 ämnen vilket ger behörighet att söka alla nationella program. Språkintroduktion kan vara ett- till treårigt, beroende på hur lång tid du behöver för att nå betyg i SVA. Du får också chansen att göra en veckas praktik på en arbetsplats under hösten och en vecka på ett nationellt program under det år du beräknas avsluta studierna.

På Kungsholmens västra gymnasium är det en självklarhet att alla elever har en egen dator. Det finns också en aktiv elevkår, idrottsförening, musikförening, läxhjälp och inlästa läromedel. Hos oss finns möjlighet till infärgning av studierna genom fältstudier och studiebesök.

Kontakt

Josefin Qvarfordt, studie– och yrkesvägledare
josefin.qvarfordt@stockholm.se

Andreas Eriksson, rektor
andreas.l.eriksson@stockholm.se

 

Dela: