Språkintroduktion

Språkintroduktion är ett program för dig som inte har varit så länge i Sverige och inte har hunnit nå betyg i svenska som andraspråk år 9.
Tanken med programmet är att utifrån din individuella nivå fokusera på svenska som andraspråk (SVA) men samtidigt ge möjlighet till studier i andra grundskolekurser för att nå behörighet till gymnasiet så snabbt som möjligt. Efter ett nivåtest i SVA placeras du i en av våra 4 grupper.

De kurser vi erbjuder förutom SVA är: engelska, matematik, kemi, fysik, biologi, samhällskunskap, geografi, historia, religion, idrott, bild, musik samt modersmål (som sker i samarbete med andra skolor). Totalt sett har du alltså chans att nå betyg i 14 ämnen vilket ger behörighet att söka alla nationella program. Språkintroduktion kan vara 1-3årigt, beroende på hur lång tid du behöver för att nå nationell behörighet.

  • 1 – 3 år
  • Nivåbedömning i SVA avgör grupplacering
  • Svenska som andraspråk, matematik, engelska, kemi, fysik, biologi, samhällskunskap, geografi, historia, religion, musik, bild, idrott och modersmål
  • Möjlighet att nå betyg i 14 ämnen och behörighet till nationella program
  • Möjligheten att börja med gymnasiekurser i engelska och matematik

Progamblad språkintroduktion

Dela:
Kategorier: