Inriktning

Antal: 5

 • två unga flickor pratar och skriver

  Samhällsvetenskapsprogrammet

  Är du intresserad av dina egna och andra människors relationer, beteenden, tankar och känslor? Vill du förstå hur vi skapar samhällen, kulturer och identiteter?

 • Pedagogisk ledningsgrupp

  Det pedagogiska arbetet på Kungsholmens västra gymnasium är organiserat i programlag kring de olika programmen på skolan i vilka arbetet leds av en programlagsledare. Ansvaret för de olika programmen är i sin tur fördelat på skolans tre rektorer.

 • Fn flaggan med elever

  FN-skola

  Sedan höstterminen 2017 är KVG en FN-skola. Det innebär ett åtagande att stärka skolans egna globala profil genom fördjupat engagemang och på samma gång höja kompetensen hos båda elever och personal.

  Kategorier:
 • Kunskap Vetenskap Gemenskap

  Med skolans vision Kunskapande för framtiden i en globaliserad värld vill vi se våra ungdomar växa med kunskaper för ett hållbart samhällsbyggande och ett livslångt lärande.

  Kategorier:
 • Studier anpassat för elever med hörselnedsättning

  På Kungsholmens Västra Gymnasium erbjuder vi en lärmiljö som är anpassad för dig med hörselnedsättning. Söker du till något av våra program kommer du att ingå i en klass med både hörande och elever med hörselnedsättning.