Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Antal: 5

 • Elevkåren

  Vår filosofi - man ska inte endast överleva sin skoltid, man ska leva den också!

  Kategorier:
 • Frånvaroanmälan

  Det är viktigt att du deltar i skolarbetet då dina studieresultat är helt beroende av din närvaro och ditt engagemang i dina studier och i skolan. Obligatorisk närvaro gäller för samtliga schemalagda lektioner och mentorsdagar. Likaså gäller närvaro om lärare och klass kommit överens om arbete på annan tid eller plats (till exempel studiebesök).

  Kategorier:
 • Om coronaviruset

  Undervisningen i stadens förskolor och skolor pågår som vanligt. Stockholms stad följer Folkhälsomyndighetens bedömningar kring situationen.

 • Pedagogisk ledningsgrupp

  Det pedagogiska arbetet på Kungsholmens västra gymnasium är organiserat i programlag kring de olika programmen på skolan i vilka arbetet leds av en programlagsledare. Ansvaret för de olika programmen är i sin tur fördelat på skolans tre rektorer.