Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Antal: 5

 • Elevkåren

  Vår filosofi - man ska inte endast överleva sin skoltid, man ska leva den också!

  Kategorier:
 • Frånvaroanmälan

  Det är viktigt att du deltar i skolarbetet då dina studieresultat är helt beroende av din närvaro och ditt engagemang i dina studier och i skolan. Obligatorisk närvaro gäller för samtliga schemalagda lektioner och mentorsdagar. Likaså gäller närvaro om lärare och klass kommit överens om arbete på annan tid eller plats (till exempel studiebesök).

  Kategorier:
 • Om coronaviruset

  Undervisningen i stadens förskolor och skolor pågår som vanligt. Stockholms stad följer Folkhälsomyndighetens bedömningar kring situationen.

 • Pedagogisk ledningsgrupp

  Det pedagogiska arbetet på Kungsholmens västra gymnasium är organiserat i programlag kring de olika programmen på skolan i vilka arbetet leds av en programlagsledare. Ansvaret för de olika programmen är i sin tur fördelat på skolans tre rektorer.

 • Studier anpassat för elever med hörselnedsättning

  På Kungsholmens Västra Gymnasium erbjuder vi en lärmiljö som är anpassad för dig med hörselnedsättning. Söker du till något av våra program kommer du att ingå i en klass med både hörande och elever med hörselnedsättning.