Terminer och lov

Höstterminen 2018
Läsåret börjar den 22 augusti
Lov: 1-2 november
Terminens sista dag: 21 december

Vårterminen 2019
Vårterminenens första dag: 10 januari
Sportlov (vecka 9): 25-28 februari och 1 mars
Påsklov (vecka 16): 15-18 april
Lov vid Kristi Himmelsfärdsdag: 31 maj
Utspring för åk 3: 5 juni
Läsåret slutar: 14 juni

Studiedagar: 9 januari, 7 juni

Höstterminen 2019
Läsårets börjar den ej fastställt
Lov: 31 oktober och 1 november
Terminens sista dag: ej fastställt

Vårterminen 2020
Vårterminens första dag: ej fastställt
Sportlov (vecka 9) 24-28 februari
Påsklov (vecka 15) 6-9 april
Lov vid Kristi himmelsfärdsdag: 22 maj
Läsåret slutar: ej fastställt

Dela: