Till innehåll på sidan

Vård- och omsorgsprogrammet

Du studerar människan ur olika synvinklar och läser bland annat psykologi, medicin, akutsjukvård, psykiatri, äldres hälsa och hälsovetenskap. Vård– och omsorgsprogrammet på Kungsholmens västra gymnasium är certifierat av Vård– och omsorgscollege Stockholm. Vi erbjuder en utmanande utbildning med hög kvalitet.

 

Ladda ner poängplan för vård- och omsorgsprogrammet 2019-2020

Du läser kurser som ger dig både grundläggande och särskild behörighet för att till exempel söka till sjuksköterskeutbildningen. I utbildningen tränar du ett forskningsinriktat arbetssätt. Du får jobba i projekt, göra studiebesök och fältstudier för att koppla teori till praktisk verksamhet, formulera egna frågor och dra slutsatser av ditt arbete.

Utbildningens specialisering

Utbildningen är specialiserad mot akutsjukvård eller psykiatri. Sjukvårdskurser genomförs i samarbete med Röda Korsets högskola. Du både besöker högskolan och lyssnar till deras forskare vid föreläsningar. 

Röda Korsets högskola (annan webbplats)

I studierna i psykiatri lär du känna institutioner i samhället som arbetar med psykisk ohälsa.

Programfördjupning (500 poäng)

  • Medicin, 100 poäng
  • Engelska 6- alternativ kurs, 100 poäng
  • Svenska 3, 100 poäng
  • Akutsjukvård 200 poäng eller
  • Psykiatri, 200 poäng

Internationella kontakter

Det internationella perspektivet är en viktig del av utbildningen. Hos oss uppmuntras du till ett internationellt utbyte genom fältstudier. En del av arbetsplatsförlagt lärande (APL) kan genomföras utomlands. Vi har elevutbytesprogram med Frankrike och arbetar för att utöka dessa möjligheter.

Du blir undersköterska

Efter avslutad examen kan du söka arbete som undersköterska. Du kan arbeta inom: 

  • äldreomsorg,
  • akutsjukvård,
  • psykiatri och
  • LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Utbildningen lägger grunden för ett professionellt arbete i vården där du lär dig arbeta med människor som behöver ditt stöd.

Idag är efterfrågan på utbildade undersköterskor hög i Stockholm och bristen på undersköterskor förväntas bli ännu högre de närmsta åren.

Utbildningens kvalitet

På Kungsholmens Västra gymnasium går du en  kvalitetssäkrad utbildning, certifierad i Vård- och omsorgscollege Stockholm. Utbildningen är högskoleförberedande, för dig med höga krav och som vill ha en utmanande gymnasieutbildning med hög kvalitet. 

Vård- och omsorgscollege Stockholm vill se till att fler får bra utbildning inom vård och omsorg. Under ett och samma koncept har samlats högskoleförberedande vård- och omsorgsprogram på gymnasienivå och specialistutbildningar för undersköterskor på yrkeshögskolenivå.

Vård- och omsorgscollege finns på Facebook 

Kontakt

Josefin Qvarfordt, studie– och yrkesvägledare
josefin.qvarfordt@edu.stockholm.se

Eija Carlsson, rektor
eija.a.carlsson@edu.stockholm.se

Dela: