Vård- och omsorgsprogrammet

Vård-och omsorgsprogrammet på Kungsholmens västra gymnasium är en del av Vård– och omsorgscollege Stockholm.
Vi erbjuder en utmanande utbildning med hög kvalitet.

Du studerar människan ur olika synvinklar och läser bland annat:

  • psykologi
  • människans sociala livsvillkor
  • medicin
  • akutsjukvård
  • psykiatri
  • hälsovetenskap

Ladda ner poängplanen för vård- och omsorgsprogrammet

Ett forskningsinriktat arbetssätt

I utbildningen tränas ett forskningsinriktat arbetssätt . Du får jobba i projekt, göra studiebesök och fältstudier för att koppla teori till praktisk verksamhet,
formulera egna frågor och dra slutsatser av ditt arbete. Du får kunskaper i hälso- och omvårdnadsvetenskap, medicinsk teknik och interkulturell kompetens.

Programfördjupning (500p)

  • medicin 2, 100p
  • engelska 6, 100p
  • svenska 3, 100p
  • akutsjukvård eller psykiatri, 200p

Samarbetspartners

Vård- och omsorgscollege

Dela: