Vård- och omsorgsprogrammet

Högskoleförberedande utbildning i samarbete med Röda Korsets Högskola

Vård– och omsorgsprogrammet på Kungsholmens västra gymnasium är certifierade av Vård– och omsorgscollege Stockholm. Vi erbjuder en utmanande utbildning med hög kvalitet. Du studerar människan ur olika synvinklar och läser bland annat psykologi, människans sociala livsvillkor, medicin, akutsjukvård, psykiatri och hälsovetenskap.

Högskoleinriktad

Du ges möjlighet att läsa kurser som ger dig både grundläggande och särskild behörighet för att till exempel söka till sjuksköterskeutbildningen. I utbildningen tränas du i ett forskningsinriktat arbetssätt. Du får jobba i projekt, göra studiebesök och fältstudier för att koppla teori till praktisk verksamhet, formulera egna frågor och dra slutsatser av ditt arbete.

Akutsjukvård och Psykiatri

Utbildningen är profilerad mot akutsjukvård eller psykiatri. Sjukvårdskurser genomförs i samarbete med Röda Korsets Högskola. Vi besöker högskolan och deras forskare deltar också med föreläsningar. I samverkan med Stockholms ambulanssjukvård och Stockholms brandförsvar genomförs lektionspass med fokus på räddningstjänst. I studierna i psykiatri lär du känna institutioner i samhället som arbetar med psykisk ohälsa.

Internationell samverkan

Det internationella perspektivet är en viktig del i utbildningen. Hos oss uppmuntras ett internationellt utbyte genom fältstudier och en del av arbetsplatsförlagt lärande (APL) kan genomföras utomlands. Vi har elevutbytesprogram med Frankrike och utvecklar andra samarbeten.

Undersköterska

I arbete med människor som behöver ditt stöd, ditt engagemang och din hjälp kommer du att känna gemenskap och glädje men ibland också sorg. Alla delar av din personlighet är värdefulla och viktiga. Utbildningen lägger grunden för ett professionellt arbete inom vården och ger personlig utveckling. Under dina tre år på gymnasiet har du minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL).  Som undersköterska kan du arbeta på sjukhus, äldreboende eller göra en fortsatt karriär inom vården.

 

Kontakt

Josefin Qvarfordt, studie– och yrkesvägledare
josefin.qvarfordt@stockholm.se

Eija Carlsson, rektor
eija.a.carlsson@stockholm.se

 

Ladda ner poängplanen för Vård- och omsorgsprogrammet.

 

Dela: