Vård- och omsorgsprogrammet

Högskoleförberedande utbildning i samarbete med Röda Korsets Högskola

Vård– och omsorgsprogrammet på Kungsholmens västra gymnasium är certifierat av Vård– och omsorgscollege Stockholm. Vi erbjuder en utmanande utbildning med hög kvalitet. Du studerar människan ur olika synvinklar och läser bland annat psykologi, medicin, akutsjukvård, psykiatri, äldres hälsa  och hälsovetenskap.

Högskoleinriktad

Du ges möjligheter att läsa kurser som ger dig både grundläggande och särskild behörighet för att till exempel söka till sjuksköterskeutbildningen. I utbildningen tränas ett forskningsinriktat arbetssätt. Du får jobba i projekt, göra studiebesök och fältstudier för att koppla teori till praktisk verksamhet, formulera egna frågor och dra slutsatser av ditt arbete.

Akutsjukvård och Psykiatri

Utbildningen är profilerad mot akutsjukvård eller psykiatri. Sjukvårdskurser genomförs i samarbete med Röda Korsets Högskola. Vi besöker högskolan och deras forskare deltar också med föreläsningar. I studierna i psykiatri lär du känna institutioner i samhället som arbetar med psykisk ohälsa.

Internationell samverkan

Det internationella perspektivet är en viktig del av utbildningen. Hos oss uppmuntras ett internationellt utbyte genom fältstudier och en del av arbetsplatsförlagt lärande (APL) kan genomföras utomlands. Vi har elevutbytesprogram med Frankrike och arbetar för att utöka dessa möjligheter.

Undersköterska

Efter avslutad examen kan du söka arbete som undersköterska. Du kan arbeta inom äldreomsorg, akutsjukvård, psykiatri och LSS. Utbildningen lägger grunden för ett professionellt arbete i vården där du lär dig arbeta med människor som behöver ditt stöd.

Idag är efterfrågan på utbildade undersköterskor hög i Stockholm och bristen på undersköterskor förväntas bli ännu högre de närmsta åren.

Kontakt

Josefin Qvarfordt, studie– och yrkesvägledare
josefin.qvarfordt@stockholm.se

Eija Carlsson, rektor
eija.a.carlsson@stockholm.se

 

Ladda ner poängplanen för Vård- och omsorgsprogrammet 2019-2020

 

Dela: