Till innehåll på sidan

Vård- och omsorgsprogrammet

Är du intresserad av räddningsmedicin, rättspsykiatri och studera vidare på högskolan?

Vill du ha en utmanande utbildning med kvalitet som öppnar upp för arbete i hela världen? Är du en empatisk person som har lätt att skapa relationer och vill vårda och värna om dina medmänniskor?  Vi på Kungsholmens västra gymnasium erbjuder en utbildning av hög kvalitet med lärare som har specialkompetens inom medicin, kirurgi, akutsjukvård, funktionshinderområdet och psykiatri. Hos oss studerar du människan från olika perspektiv och läser bland annat psykologi, hälso- och sjukvård, anatomi och fysiologi. Vi har stora förväntningar på dig och vill att du ska lyckas!

Högskoleinriktad utbildning med globalt perspektiv 

Vi samarbetar med flera högskolor bland annat Karolinska Institutet och Röda Korsets högskola. Efter avslutad examen har du möjlighet att studera vidare till bland annat sjuksköterska och sjukgymnast men möjligheterna är många fler. I dina studier tränas du i ett forskningsinriktat arbetssätt. Du får kunskaper i hälso- och omvårdnadsvetenskap, medicinsk teknik och interkulturell kompetens. Vi är en certifierad FN-skola och arbetar med hälsofrågor i ett globalt perspektiv. Vi har även haft elevutbyte med möjlighet till fältstudier eller APL med bland annat Frankrike och Indien och planerar nya internationella samarbeten framöver. 

Akutsjukvård, räddningstjänst, funktionshinderområdet och psykiatri 

Utbildningen innehåller kurser som ger kompetens att arbeta som undersköterska, skötare, boendestödjare och personlig assistent. Du kan arbeta inom flera olika områden såsom akutsjukvård, räddningstjänst, funktionshinderområdet och psykiatri. Vi besöker högskolor, samverkar kring lektioner med bland andra Stockholms brandförsvar och du får bekanta dig med institutioner i samhället som arbetar med psykisk ohälsa. Under dina tre år på gymnasiet har du minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) inom något av ovanstående områden.

I ditt kommande arbete möter du människor som behöver ditt stöd, ditt engagemang och din hjälp. Du kommer att känna gemenskap och glädje men ibland också sorg. Alla delar av din personlighet är värdefulla och viktiga i det arbetet. Utbildningen ger dig på detta sätt en möjlighet att utvecklas både personligt och professionellt. 

Poängplan och schema

Exempelschema för vård- och omsorgsprogrammet

Poängplan för Vård- och omsorgsprogrammet 2021/2022​. 

Kontakt

Jessica Arlesten, studie- och yrkesvägledare
jessica.arlesten@edu.stockholm.se

Eija Carlsson, biträdande rektor
eija.a.carlsson@edu.stockholm.se

Dela: