Vision

Vår vision vilar på fyra ben

Vi vill inspirera och utmana med kunskaper om människan i en globaliserad värld för att du ska kunna vara med och göra skillnad i framtiden

Omvärldsbevakning – internationalisering
På Kungsholmens Västra Gymnasium är det frågor om vad det är att vara människa i en alltmer globaliserad värld som vägleder kunskapssökandet.  Att välja en utbildning hos oss betyder att växa med kunskaper för ett livslångt lärande med en ökad medvetenhet om hur våra handlingar ger återverkningar både nära och långväga.  Studierna öppnar för erfarenhetsutbyten med skolor, forskning och arbetsliv både inom Sverige och i andra länder.  Lärandet i skolan sträcker sig långt utanför klassrummen.

Människan i ett helhetsperspektiv
På vår skola breddas perspektivet på framtidens arbetsmarknad med nya kunskaper inom samhällsorienterande och människovårdande yrken.  Kunskaper inom hälsa, global hälsa, mänskliga rättigheter, politik, medicin, omvårdnad, friskvård, miljö, hållbar utveckling, entreprenörskap och kulturmöten är i fokus. Samverkan med Röda Korsets Högskola och universitet öppnar för spännande möten kring vetenskap, människan och helheten. Ett tvärvetenskapligt perspektiv genomsyrar studierna där ämnesintegration skapar förståelse för hur alla delar hänger samman i en kontext.

Elevinflytande
Det är elevernas frågor och tankar som utgör ledstjärnan för undervisningens utformning.  Våra elever ställer krav på delaktighet och vill vara med och påverka undervisningens innehåll och skolverksamhet. Det flödar av lust och glädje att lära mer i skolan.  Demokrati och utbildning har flätats samman i skolhuset där alla känner sig viktiga. Känslan av ett vi stärker gemenskapen i skolan och respekten för människors lika värde är ständigt närvarande.

Lärande organisation
Kungsholmens Västra Gymnasium är en skola i fronten där nytänkande kring pedagogik och didaktik engagerar eleverna lika mycket som lärarna.  En skola där vi ger varandra positiv återkoppling, lyfter fram styrkor och det goda vi ser och möter hos varandra. Kungsholmens Västra Gymnasium är en lärande organisation med högt i tak där allas kompetenser behövs och synliggörs. Vi är en skola i världsklass som hela tiden vill framåt.

Dela:
Kategorier: