Start

Nyheter

Nya program på KVG

 

Hösten 2014 startar Kungsholmens Västra Gymnasium Naturvetenskapsprogrammet. Som enda skola i Stockholm är vi stolta att presentera Karolinska Institutet som samaretspartner. Samverkan ger dig möjlighet att få en inblick i hur det är att studera medicin. Du har också möjlighet att läsa grundläggande Medicinkurs inom ramen för det individuella valet. Dessutom startar vi Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhälle.

Skolan också förbereder för mottagande av elever med hörselnedsättning i fin studiemiljö med hörselanpassade lokaler. Du kan läsa mer om det här.

Information

Öppet Hus på KVG 28 april

Är du nyfiken på Kungsholmens Västra Gymnasium? Vill du träffa våra elever? Vill du veta mer om våra studieprogram? Få svar på dina frågor om utbildningar och se våra fina lokaler på vårt Öppet hus 28 april mellan 17:00 och 19:00.

Aktuellt Vecka 14

 • Den 28/3 registrerades F-varningar med kommentarer i Fronter/Elevdokumentation.

  Alla lärare kommer under kommande veckor att ånyo ge en muntlig återkoppling med omdöme i samtliga kurser – så kallad formativ bedömning som syftar till att du som elev ska öka din delaktighet i ditt lärande:

  Var är du i ditt lärande kopplat till målen för kursen? Dina styrkor? Utvecklingsområden? Vad behöver du gå vidare med för att nå så goda studieresultat som möjligt?

  Alla elever uppmanas att igen läsa igenom mål och syfte för samtliga kurser som studeras. Ta del av planeringen i de olika ämnena och reflektera över dina studieresultat – gör en självvärdering och diskutera detta med dina lärare vid det muntliga omdömessamtalet.
   

 • Vi påminner igen: de som har F i någon kurs kan anmäla sig till prövning: 13/5 och 27/5. Anmälan görs en månad innan prövningsdatumet på speciell blankett som finns på expedition – fråga också er mentor.

Frånvaroanmälan

All frånvaro ska anmälas innan kl. 09:00 varje dag du är frånvarande. Du kan anmäla din frånvaro på tre sätt:

 • Via Fronter (kräver e-legitimation)
 • Telefonsvarare: 08 – 508 380 80
 • Maila till info.kvg@stockholm.se (Uppge namn, klass, orsak till frånvaro (till exempel sjuk/läkarbesök) och om det gäller heldag eller del av dag)

Följ oss på andra webbplatser

 • Skolan på Facebook

  På skolans Facebooksida skriver vi om vad som händer i korridorerna, klassrummen och omgivningen runt omkring.

 • Skolan på Youtube

  På skolans Youtube-kanal kan du följa vårt arbete, se filmer av elever och lärare och få en bild av skolan.

 • Instagram

  Vår Instagram visar bilder av vad som händer på skolan, på lektioner och i korridoren. Följ oss gärna på kungsholmensvastragymnasium!

Dagens mat

Idag är det helgdag och då serveras ingen mat i matsalen.

Kalender

 • Heldag Påsklov
 • Heldag Elevrådsmöte
 • Heldag APL ÅK3 vecka 18-21 ingen APL 30/4 Heldag Öppen Skoldag Heldag Öppet Hus

Att gå i kommunal gymnaiseskola

I Stockholms kommunala skolor är du som elev viktigast. Under din gymnasietid ska du få kunskap för framtiden och utvecklas som individ. Därför arbetar vi hela tiden med att utveckla både lärarna och skolans pedagogik.

 • Bild på lärare och elev i samförstånd
  Må bra i skolan

  Det är viktigt att du trivs och mår bra i skolan för att få ett bra studieresultat. På våra skolor kan du få hjälp och stöd för att klara skolarbetet på ett bra sätt.

 • Bild på lärare under en lektion
  Hög kvalitet ger nöjda elever

  Vårt mål är hög och jämn kvalitet på utbildningen och nöjda elever. Varje år lämnar alla skolor in en kvalitetsredovisning till utbildningsförvaltningen som följer upp skolornas arbete och verksamhet.

 • Bild på två glada elever
  Gemensamt ansvar

  Trygghet är en rättighet och i Stockholms kommunala skolor gäller nolltolerans mot kränkande behandling som diskriminering och mobbning.