Start

Nyheter

Följ oss på andra webbplatser

 • Skolan på Facebook

  På skolans Facebooksida skriver vi om vad som händer i korridorerna, klassrummen och omgivningen runt omkring.

 • Skolan på Youtube

  På skolans Youtube-kanal kan du följa vårt arbete, se filmer av elever och lärare och få en bild av skolan.

 • Instagram

  Vår Instagram visar bilder av vad som händer på skolan, på lektioner och i korridoren. Följ oss gärna på kungsholmensvastragymnasium!

Information

Anpassad lärmiljö för elever med hörselnedsättning

På Kungsholmens Västra Gymnasium erbjuder vi en lärmiljö som är anpassad för elever med hörselnedsättning. Skolan erbjuder modern hörselteknik, elevhälsa och lärare med kompetens inom hörsel, anpassade gruppstolekar, akustikanpassade lokaler med möblering för bästa lärmiljö samt läxhjälp som komplement till ordinarie undervisning.

Våra program

Ung leende flicka med stetoskop i öronen

Vård- och omsorgsprogrammet

Vård– och omsorgsprogrammet är en del av Vård– och omsorgscollege Stockholm.

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet på Kungsholmens Västra Gymnasium ger dig en intressant och stimulerande utbildning som förbereder för universitetsstudier. Vi erbjuder den nationella inriktningen Naturvetenskap.

Grupp av elever samtalar i korridor, pojke i keps, flicka med jacka

Samhällsvetenskapsprogrammet

Vår tids alltmer globaliserade värld kräver kunskap och en ökad medvetenhet om hur människors livsvillkor runtom i världen styrs av politiska beslut, där ideologier, religion och ekonomi flätas in beslutsfattandet

Elever på KVG

Samhällsvetenskapsprogrammet Beteendevetenskap

Alla vet att vi är en del av samhället, men på vilket sätt? Hur påverkar individen samhället? På Samhällsvetenskapsprogrammet går diskussionerna om individ och samhälle som en röd tråd genom utbildningen. På det här programmet får du lära dig hur du påverkas och vad som kan påverkas.

SPRINT- Språkintroduktion

Språkintroduktion är ett program för dig som inte har varit så länge i Sverige och inte har hunnit nå betyg i svenska som andraspråk år 9.

Frånvaroanmälan

Frånvaro anmäls på telefonnummer: 
0515-777 021

Knappa in det tiosiffriga personnummret på den frånvaron gäller.
Frånvaroanmälan kan bara göras för en dag i taget. Frånvaron måste registreras innan 09.00 för att gälla dagens datum.

Vid frågor. Vänd er till respektive mentor

Dagens mat

 • Crispy fisk med Curryremulade & potatis
 • Rostad grönsaker med Curryremulade & potatis

Kalender

 • Heldag Skolfotografering

  Beskrivning: Klasserna fotograferar sig enligt ett separat schema

 • 10:00-11:00 Matråd 18:00-20:00 Föräldramöte åk 1

  Plats: informeras senare

 • 18:00-19:00 Föräldramöte åk 2

  Plats: informeras senare

 • Heldag HÖSTLOV

Skolans samverkanspartners

På Kungsholmens västra gymnasium samverkan med flera partners.

 

 

Teambuildning på Kärsön Ht15 med våra blivande åk 1

Som tradition på KVG
har vi under första veckan på Ht 15 en teambuldningdag med våra nya åk 1
Vi åker tillunderbara Kärsögården i Bromma en heldag och lär känna varandra genom
roliga och genomtänkta teambuldning övningar.

Att gå i kommunal gymnaiseskola

I Stockholms kommunala skolor är du som elev viktigast. Under din gymnasietid ska du få kunskap för framtiden och utvecklas som individ. Därför arbetar vi hela tiden med att utveckla både lärarna och skolans pedagogik.

 • Bild på lärare och elev i samförstånd
  Må bra i skolan

  Det är viktigt att du trivs och mår bra i skolan för att få ett bra studieresultat. På våra skolor kan du få hjälp och stöd för att klara skolarbetet på ett bra sätt.

 • Bild på lärare under en lektion
  Hög kvalitet ger nöjda elever

  Vårt mål är hög och jämn kvalitet på utbildningen och nöjda elever. Varje år lämnar alla skolor in en kvalitetsredovisning till utbildningsförvaltningen som följer upp skolornas arbete och verksamhet.

 • Bild på två glada elever
  Gemensamt ansvar

  Trygghet är en rättighet och i Stockholms kommunala skolor gäller nolltolerans mot kränkande behandling som diskriminering och mobbning.